چیتگر

دوچرخه سواری پاییزی

 

زمان : جمعه 11 مهر 1393 ساعت 9 صبح

مکان : پارک جنگلی چیتگر

 

وسایل همراه : لوازم و داروهای شخصی، یک وعده صبحانه و یک وعده نهار سبک، کارت شناسایی،

 

جهت ثبت نام : ارسال نام خود و همراهان به شماره سامانه پیام کوتاه همسفر پایه (10000000900112 )

مشتاق دیدار

احمد