مهمان داریم

فیلم سینمایی مهمان داریم 

زمان : روز سه شنبه مورخ 25 آذر 1393 ساعت 17:30

مکان: خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان ورزا، سینما پردیس آزادی

 

جهت ثبت نام : واریز مبلغ 3500 تومان به ازای هر نفر به شماره کارت 6221061051945733 و ارسال نام خود و همراهان به سامانه پیام کوتاه همسفر پایه تا پایان روز 24 آذر 1393.

مشتاق دیدار

احمد