هرکس با تنهایی اش

 

 

نمایش " هر کس با تنهایی اش"

با بازی گلچهره سجادیه، هوشنگ قوانلو، سید جواد یحیوی

 

توضیحات بیشتر هرکس با تنهایی اش